Aquest pla de treball que té com a fil conductor la història Conversa amb una mòmia, es treballen competències bàsiques i activitats relacionades amb el text que es va llegint per capítols.