Matèria de modalitat de 2n de Batxillerat de Ciències de la Natura i la Salut i Optativa de 2n de Batxillerat de Tecnologia

Naturalesa de segon d'ESPA.