Àmbit Social. Segon d'ESPA.

Naturalesa de segon d'ESPA.

Matemàtiques modul II primer nivell ESPA

Llengua Espanyola i Literatura de segon d'ESPA.

Llengua Catalana de segon d'ESPA.

Llengua estrangera (Anglès o Francès) de segon d'ESPA.