Àmbit Social.Tercer d'ESPA.

Naturalesa de tercer d'ESPA.

Llengua Espanyola i Literatura de tercer d'ESPA.

Matemàtiques modul I segon nivell ESPA

Llengua Catalana de tercer d'ESPA.

Llengua estrangera (Anglès o Francès) de tercer d'ESPA.