Naturalesa de quart d'ESPA.

Àmbit Social. Quart d'ESPA.

Matemàtiques modul II segon nivell ESPA.

Llengua catalana de quart d'ESPA.

Llengua Espanyola i Literatura de quart d'ESPA.

Llengua estrangera (Anglès o Francès) de quart d'ESPA.