Matèria optativa de 1r curs de Batxillerat de totes les modalitats.